Om osDansk Selskab for Patientsikkerhed er en selvstændig organisation, som arbejder for at fremme patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Vores afsæt er et moderne og personcentreret patientsikkerhedsbegreb. Mere om Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

 


PS!mprove er en virksomhed udsprunget af og ejet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. PS!mprove fremmer arbejdet med og bidrager til at opbygge kapacitet i forbedringsarbejde og forbedringsledelse. Målet er at forbedre og fastholde patientsikkerhed og kvalitet af ydelser til borgere, hovedsageligt indenfor social- og sundhedsområdet. Mere om PS!mprove.