Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19

0001

Hvad har coronakrisen lært os om kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet?

Bind 1: Håb er ikke en strategi.
Bind 2: Nogle er ikke et antal. Snart er ikke et tidspunkt.

Bogen er i 2 bind - i alt over 500 sider.

Mere end 100 personer i og omkring sundhedsvæsenet har opsamlet viden og erfaringer med kvalitet og patientsikkerhed i en presset tid. Denne bogs 40 kapitler – og lige så mange unikke vinkler - giver et historisk indblik i, hvordan det danske sundhedsvæsen og samfund har ageret i en global sundhedskrise. 

Der er bidrag fra styrelser, regioner, kommuner, alle typer sundhedsprofessionelle, forskere, politikere, patient- og interesseorganisationer m.m.

Alle kapitler har et resumé, konklusion og perspektivering og opsummerer i centrale læringspunkter:

 • Hvad tager vi med videre?
 • Hvordan kan vi allerede nu bruge disse erfaringer til at forbedre sundhedsvæsenet?

Syv temaer

Bogens syv temaer omfatter:

 • Ledelse og styring
 • Fra plan til virkelighed
 • Organisering af kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet
 • Samarbejde og innovation
 • Etik og prioritering
 • Psykologisk tryghed og mental sundhed
 • Sundhedsadfærd

Tre tidslinjer giver et overblik over hændelsesforløbet generelt og specifikt i forhold til test- og vaccinestrategi.

Fasthold læringen for at udvikle sundhedsvæsenet

Mange diskussioner om covid-19-epidemien i de kommende år vil tage udgangspunkt i demokratiet, i konkrete tiltag som fx udvikling af vacciner og lægemidler, i økonomien osv. Denne bog handler om kvalitetsarbejde og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet i bred forstand.

Formålet med bogen er fastholde den læring, som vi har opsamlet under covid-19, og formidle den så ufortyndet som muligt til brug for en sikker udvikling af sundhedsvæsenet.

Temaerne i bogen bliver belyst fra forskellige perspektiver og niveauer. Nogle bidrag har et forskningsmæssigt tilsnit – og andre er øjenvidneberetninger.

Alle bidrag har fokus på, hvad vi kan lære. Mange, hvad vi skal lære.

Bogens 40 kapitler er hver især unikke bidrag, og kan anvendes konkret i det daglige arbejde med udvikling af sundhedsvæsenet, men også i forbindelse med uddannelse – og alle andre steder, hvor vi skal lære om, hvad der styrer og styrker vores sundhedsvæsen.

Bogen lanceres fredag 3. september 2021.


Hvem står bag bogen?

Bogen er udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed med støtte fra Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet (DSKS).

Bogen er initieret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og redaktionen af bogen er forestået af personer i eller med tilknytning til PS!:

 • Inge Kristensen, direktør i PS!
 • Mickael Bech, professor og forsknings- og analysechef i VIVE
 • Hanne Agerbak, kontorchef i KL
 • Nanna Kure-Biegel, konsulent i PS!
 • Jan Mainz, professor og direktør i Psykiatrien i Region Nordjylland.


Prisen er for begge bind og inkl. moms.

Bemærk, at det er muligt at bestille med EAN-faktura, hvis SE/CVR-nr og EAN-nr udfyldes under "Kundeoplysninger".

kr. 299,00

: STK

(0)